Behov for truck til lageret? – Ring 35 97 62 60

katalog forside hms

Risikohåndtering for gaffeltruck sjåfører

Det er mange fakta om en gaffeltruck vi bør kjenne til. Blandt annet årsakene til ustabilitet, å gjøre arbeidsplassen trygg og stabil, og hvordan en gaffeltruck kan velte. Også hvordan holder du hele arbeids situasjonen trygg, og hvordan holde lasten trygg?

Gaffeltruckens stabilitet: Fakta

Dødsfall, skader og tap av arbeidsplasser som tilskrives gaffeltruck:
Gaffeltrucker velter altfor ofte og forårsaker mange skader på arbeidsplassen. Det er mange ulykker, som:

 • Skadede fotgjengere
 • Truffet av lasten
 • Truffet av en gaffeltruck
 • Hopper eller faller av en gaffeltruck

Årsaker til ustabilitet

Det er mange grunner som forårsaker ustabiliteten med en gaffeltruck.

 • Kjøring med hevet gafler
 • Svinger for raskt
 • Lave dører eller bjelker som slår
 • Kjøring på tvers av hellinger

Bakken er den viktigste årsaken til gaffeltrucker som velter. Kollidere med et annet kjøretøy, bremsing for raskt og tauing av gaffeltrucker som er i dårlig forfatning er årsaker til kantring og dødsfall.

Gaffeltrucker velter altfor ofte

Det må endringer til i arbeidsplassens praksis og ansattes adferd i og rundt gaffeltrucker.

Gaffeltrucker velter som følge av:

 • For høy hastighet
 • Krappe svinger
 • Kjøring over en skråning eller et ujevnt underlag
 • Kjøring med hevet last
 • At lasten er foran på vei ned en skråning
 • Kjøre med en ubalansert last
 • Gafler som er hevet uten last

Disse hendelsene kan forebygges!

Gaffeltruck kan brukes på mange steder som:

 • Lagerlokale
 • Fabrikker
 • Verft
 • Fraktterminaler

Gaffeltruck brukes til å løfte paller og organisere lagerlokaler over hele verden. For å være effektiv, må en gaffeltruck være manøvrerbar. For å oppnå manøvrerbarhet, er gaffeltrucken designet kompakt, noe som gjør dem mindre stabil enn andre kjøretøy.

Hvordan kan vi forhindre ulykker?

 • Trygge arbeidsmiljøer
 • Effektiv opplæring av ansatte
 • Godt vedlikeholdte gaffeltrucker
 • Systematisk og tilrettelagt kjøring
 • Effektiv tilsyn reduserer risikoen
 • Kunnskap om maksimal vekt i forhold til hastighet

Disse faktorene påvirker både sjåføren og gaffeltrucken. Arbeidsgivere bør sørge for at forholdene på arbeidsplassen passer for gaffeltruck og oppgavene den utfører. Det er viktig at enhver gaffeltruck er sertifisert ihht myndighetenes krav. Ta en årlig sikkerhetskontroll, som utføres av sertifisert personell. Det er viktig for sjåføren å bruke setebelte, og det er viktig for føreren at han / hun sitter godt. Sørg derfor for å bytte ut setepute med jevne mellomrom, alternativt hele førerstolen. NB! Seteputen kan være hel, men kanskje er fjæring i førerstolen helt utslitt.

En sikrere sjåfør

Et godt arbeidsmiljø gir også en sikrere og roligere sjåfør! Og dermed mindre ulykker eller skader på materiell.

Risikostyring

For sjåføren:

Mens hvert skritt må tas for å minimere sjansen for en gaffeltruck ulykke, er det lurt å være klar over hva du bør gjøre hvis ulykken inntreffer. Når en gaffeltruck kjører rundt et hjørne eller ned en skråning, eller his den akselererer eller bremser så forsterkes sentrifugalkraften. Dette kan resultere i at gaffeltrucken tipper sidelengs, forover eller bakover.

Len deg i motsatt retning

Når en gaffeltruck velter, er det tryggeste stedet for sjåføren å være i hytta med setebeltet på. Sjåføren anbefales å holde seg fast i gaffeltrucken og lene seg i motsatt retning av veltet.

Å hoppe av en gaffeltruck ved velt

Nesten hver gang en sjåfør hopper ned fra en gaffeltruck mens den velter, blir de drept. Mens setebeltet kan være en plage, kan det også være en livredder.Hvis en velter sideveis med en gaffeltruck der en står på en plattform, bør sjåføren gå av gaffeltrucken bakover.

For arbeidsgivere:

Arbeidsgivere har en hoved plikt til å holde arbeidsplassen trygg. Tilby et trygt arbeidsmiljø, opplæring, godt vedlikeholdt maskiner og effektiv forvaltningsplaner for kjøring som jo alle spiller en viktig rolle i å redusere risikoen som utgjøres av gaffeltrucker på arbeidsplassen.

Sette ansatte og andre i fare

Alle ansatte, inkludert ledere og arbeidsledere, har plikt til å sikre de handlinger de tar eller unnlater å ta, for ikke å sette seg selv eller andre i fare.
Når det kan bevises at en arbeidsgivers uaktsomhet har medvirket til en tredjeparts skade, for eksempel en kunde eller lastebilsjåfør, kan arbeidsgiveren få et stort ansvars problem. Dette kan ha en ødeleggende følge for enhver bedrift.

Hvis du er en produsent eller en leverandør:

Det er et anerkjent behov for produsenter og leverandører til å gi mer informasjon om en gaffeltrucks muligheter og begrensninger. Ofte er sjåførene ikke klar over gaffeltruckens begrensninger. Dette kan føre til at en gaffeltruck brukes nært opp til sine stabilitets grenser.

I designprosessen kan produsentene ta skritt for å eliminere risikoen for ulykker for gaffeltrucker på arbeidsplassen ved å introdusere og fremme intelligente systemer som:

Mekanismer som hindrer gaffeltrucken i å starte når føreren ikke bruker bilbelte eller annet sikkerhets utstyr.
Begrense kjørehastigheten til så lavt som 8 km / t, unntatt der produsentene kan vise til tall for stabilitet som viser noe annet.Dette vil hjelpe på å redusere antall velt.
Hastighets begrensinger i forhold til belastning, høyde og svingradius.
Systemer for å overvåke og begrense antall ganger hjulet kan rotere mens gaflene er hevet, for å hindre gaffeltrucker å kjøre med hevet gafler.

https://www.youtube.com/watch?v=l9TbtdeSqQ4

Finner du ikke det du søker? Ta kontakt på telefon 35 97 62 60. Vi har det meste!

quality

Informasjon

Hegna Maskin AS

  35 97 62 60

   916 95 750

.

   Stokkevannveien 12
     3962 Stathelle

  www.hegnamaskin.no

Kontakt oss

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input