Facebook Logo Transparent
 Man - Fre: 8:00 - 16:30 |
  35 97 62 60 |
  414 419 04 |

Her er et utvalg av EP sine trucker.

Hovedoppgaven til en gaffeltruck-radiator er å fjerne for mye varme fra motoren. Radiatoren er en type varmeveksler som brukes til å varme opp et område rundt det eller å kjøle ned en væske som sirkulerer i det.

De mest kjente radiator-merkene opererer i hovedsak med varmluft/ konveksjon, der varmen overføres ved luftstrømmer. Radiatoren inneholder en øvre del av kobber og en nedre del som er koblet sammen gjennom vertikale rør.

Registeret i senter er stort sett laget av tinn. Enkelte produsenter har veldig tynne register, og er mer utsatt for å gå i stykker. Norske radiatorverksteder bruker register som holder meget god kvalitet. Når man gjør valget med å bytte radiator, så kjøper man enten gaffeltruck radiator hos en importør / forhandler, eller om radiatoren lar seg reparere, så gjøres det hos et radiatorverksted. Må de bytte f.eks registeret, så regner de 1 dag for å bytte, og 1 dag for å tørke etter deres fysiske inngrep. Denne tiden bør kalkuleres inn om man ikke kan la en maskin bli stående i min. 2 døgn.

Hvordan en gaffeltruck radiator fungerer

gaffeltruck radiator

En gaffeltruck-radiator inneholder kjølevæske og vann. Kjølevæskens blanding sirkulerer gjennom motoren, hvor den trekker varme fra motoren, slik at motoren avkjøles. Kjølevæsken renner deretter tilbake gjennom radiator, der den passerer mellom tankene via små rør utstyrt med kjøleribber. Denne prosessen fungerer ikke optimalt hvis ikke din radiator inneholder riktig mengde kjølevæske og vann.

En gaffeltruck radiator som er fylt med mye slam gjør at kjølevæsken ikke får løpe fritt gjennom hele radiatoren, og kan til slutt føre til at gaffeltruckens motor overopphetes. For å kjøle ned motoren, løper kjølevæsken gjennom motorblokken der det varmes opp, og deretter blir matet inn i innløpstanken for radiatoren. Motoren fungerer ikke effektivt hvis radiatoren ikke fungerer optimalt.

Slik kan du vite om gaffeltruck radiator fungerer optimalt eller ikke:

  • Sjekke radiator for rust og korrosjon innvendig ved å (1)Spyle gjennom radiatoren og se hva som kommer ut. (2)Kjøre en radiator rens gjennom systemet.
  • En radiator som har hull og lekker. – må byttes.
  • Om motoren blir fort varm kan årsak også ligge i thermostatens åpne / lukke funksjon. Kanskje ikke thermostaten fungerer som den skal.

Verdt å vite

  • Morkne radiatorslanger er ofte årsak til havari fordi vannet istedet kommer ut gjennom slangene og derved tømmer radiator for vann.
  • Radiatoren bør spyles når man ser at ribbene er belagt med søle / skitt. Skitt gjør at kjøle funksjonen reduseres.
  • For å holde radiatoren i en god stand, foreta en jevnlig service. Om temperatur på motor skulle stige veldig over kort tid, sjekk ihht punkter nevnt over.
  • Sjekk kjølesystemet fysisk. Radiatorslanger sjekkes, og evt bytte av thermostat foretas. OM nødvendig bytt radiator.
  • Øvrig spyles register rent.

Finner du ikke det du søker?

Ta kontakt på telefon:
35 97 62 60

Vi har det meste!

Spesialister på truckdeler og utstyr

og utstyr for håndtering av gods

Developed by:

Inova light logo transparant 22