Facebook Logo Transparent
 Man - Fre: 8:00 - 16:30 |
  35 97 62 60 |
  414 419 04 |

Her er et utvalg av EP sine trucker.

Hvilken type | Spesialgafler | Inspisere gafler | Sakkyndig kontroll | Ikke bør gjøre | Slitte gafler

pic dsc 0815 150x150
pic dsc 0009 140x150
pic dsc 0033 141x150
pic dsc 0015 141x150
pic dsc 0001 150x150
Gaffel singel 01 150x150
pin type 150x150
fem 01 150x150

Her gis noen ekspempler på diverse spesial gafler som vi leverer. Gaflene brukes vesentlig til truck. Oversikten som er gitt er ment å gi dere som kunde en indikasjon på noen av de forskjellige type gafler som finnes.

 • Vanlige gafler som festes direkte på gaffelbordet.
 • Såkalt klasse A gafler.
 • Gafler hvor nedre festet står høyere oppe enn vanlig.
 • Såkalt klasse B gafler.
 • Gafler som glir på rundstang.
 • Gafler som glir på store lager og glideskinner.
 • Gafler som er festet ved at de er skrudd fast.
 • Gafler som er gnistfrie

Ønsker dere tilbud på gafler? Ta kontakt med oss per mail eller per telefon. Vi vil hjelpe med veiledning til å ta de nødvendige mål av gaflene. Våre priser på gafler er meget konkurransedyktige.

Hvilken type gafler?

Det finnes et vell av type gafler. Dog er det de aller fleste som monterer gaflene direkte på gaffelbordet. For å finne ut hvilken type gaffel dere har, se første tabell herunder. Den viser hvilken FEM klasse deres gafler har. Gå så til neste tabell og finn bredde x lengde.

Kolonne A og B : Avstand fra underdel av gaffel opp til roten av nederste gaffelfeste ( klakk )
Kolonne C : Avstand mellom øvre og nedre gaffelfeste – innerst i roten.

Eks : En std 3 tonns gaffeltruck, tysk eller japansk, måler man 76 mm opp til nedre feste, og 508 mm mellom festene. Altså en klasse IIIA gaffel. Med std lengde 1200 mm vil denne ha varenr 3106.

FEMA ( mm )B ( mm )C ( mm )
I 76 114 331
II 76 152 407
III 76 203 508
IV 127 254 63

Tabellen under er for gafler med gaffelfeste som vist på første bildet.

Bredde x lengde
mm
Lengde
mm
Klasse
FEM
Varenummer
HM ( par )
80 x 40 1200 2A 13087
80 x 40 1400 2A 4755
100 x 40 1000 2A 7718
100 x 40 1100 2A 7719
100 x 40 1200 2A 3104
120 x 40 1100 2A 13088
120 x 40 1200 2A 6088
125 x 45 1100 2A 13089
125 x 45 1200 2A 3105
120 x 40 1200 2B 5687
125 x 40 1200 2B 13090
125 x 45 1200 2B 13091
125 x 45 1100 3A 4759
125 x 45 1200 3A 3106
125 x 45 1500 3A 10296
125 x 45 1600 3A 4493
125 x 50 1600 3A 7918
150 x 50 1200 3A 12741
150 x 50 1300 3A 13092

Har du behov for spesialgafler?

En spesialgaffel vil si om den er utenfor klassene nevnt over, eller er festet på en rund stang, glir på ruller, eller festet med skruer.

Du bør inspisere gaffeltruck-gafler

Daglig:
Sjåfør bør foreta visuell kontroll av gaflene, og vie spesiell oppmerksomhet på å se etter permanent skade og brudd.

Sakkyndig årlig kontroll

 

Inspeksjon hver 12 måned

En grundig inspeksjon av gaflene skal gjøres hver 12 måned, Det er naturlig at dette skjer i forbindelse med årlig sikkerhets kontroll av trucken, og da av en kvalifisert person som sjekker om det er oppstått skader eller brudd. Gafler kan behøve inspeksjon oftere, avhengig av bruken av utstyret.

Periodisk inspeksjon av gaffeltruck-gafler?

Gafler utsettes konstant for slitasje gjennom betong gulv, stål reoler etc. Denne slitasje kan redusere tykkelsen på gaffelen slik at gaffelen ikke lenger kan løfte last med kapasitet slik den opprinnelig var designet. Gafler kan bøyes ut av sin opprinnelige form. Avhengig av påkjenning, kan noen gafler bli strukket.

Periodisk kontroll kan forebygge skader på gaflene

Gaffel produsenten er best kvalifisert til å inspisere og utbedre dette. Brudd kan forekomme på en gaffel hvor utstyr er sveiset på. Periodisk kontroll kan forebygge et evt brudd. Avhengig av dybden på skaden kan godkjente sveisere reparere skaden. Dette er likevel ikke å anbefale da det sannsynligvis må gjøres fra fabrikk og kan bli meget kostbart. Gafler av nyere dato er kald valset, og på disse gaflene er det ikke tillatt å sveise.

Kontakt oss hvis dere ikke er sikre på tilstanden til deres gaffeltrucks gafler for evt å få mer tilleggsinformasjon.

Ikke gjør dette med gaflene!

 • Ikke overlast gaflene. Sjåføren bør være klar over gaffeltruckens kapasitet, og på kapasiteten til gaflene. Overlast kan bøye og forsvake gaflene.
 • Ikke reparer egne gafler. Ingen andre enn kvalifiserte og erfarne mekanikere skal håndtere reparasjon av gafler.
 • Ikke modifiser gafler uten å ha rådført deg med din gaffeltruck leverandør.
 • Bruk alltid begge gafler når løft skal gjøres. Dette for å unngå skjev belastning på gafler, gaffelvogn og mast forøvrig. Dette kan også føre til at løftekjede strekker seg og mister sin bæreevne.

Er gaflene slitt?

Hvordan ser man det og hva er alternativene?

Er man i tvil, kontakt servicepersonell. Ved kjøp av gaffeltruck skal salgsdokumentet inneholde dimensjon på gaflene. Selve ryggen på gaffelen slites ikke. Her kan man kontrollere gaffelens mål. Gaffelens horisontale del har en avsmaling i den ytterste delen. Dette for at gaflene lettere skal kunne føres inn i f.eks en europalle uten at det man løfter så lett blir skadet. Selve gaffelens hæl har en ekstra slitekant. Ettersom bruken tiltar vil denne del av gaffelen slites. Når den ekstra slitekant er borte vil gaffelen bli underkjent ved en kontroll fra sertifisert personell.

Justering av gaflene

Når trucken er ny, vil truckens mast i nedsenket tilstand ha gafler som ligger like over bakken. Gaflene vil ikke ha fysisk kontakt med bakken. Er man påpasselig med sitt vedlikehold vil man oppdage når gaflene «subber» bakken. Da kan man løfte gaflene ved å justere løftekjedene. Det gjøres – ved liten slitasje på gafler – ved at låsemutter og justeringsmutter på løftekjedene i bakkant justeres med en » turning eller to » Justeringsmutter og låsemutter skrus til. Man vil se riktig resultat når gaflene igjen ligger rett over bakken når masten er senket.

Oppdag sprekker i gaflene

Ved en sakkyndig kontroll gjort av sertifisert personell vil denne personen bruke magnaflux spray for å avdekke sprekker i gaflene. Ved påviste sprekker blir gaflene underkjent. Er standard gafler underkjent ved en kontroll skal de ikke repareres, men fornyes.

Spesialgafler

Har man spesialgafler med støtteruller / glidelager på gaflene, så kan det være at det er delene som er slitt, og ikke selve gaffelen. Da er det mulig å bytte kun delene som leveres som løse deler. Er gaffelen slitt, men delene bra – så kan man kjøpe nye rågafler med påsveisede fester, og så flytte over delene fra gamle gafler. Dette er godkjent om delene ikke er blitt underkjent ved kontroll.

Ta kontakt med oss om dere har spørsmål om truckgafler!

Finner du ikke det du søker?

Ta kontakt på telefon:
35 97 62 60

Vi har det meste!

Spesialister på truckdeler og utstyr

og utstyr for håndtering av gods

Developed by:

Inova light logo transparant 22