Facebook Logo Transparent
 Man - Fre: 8:00 - 16:30 |
  35 97 62 60 |
  414 419 04 |

Her er et utvalg av EP sine trucker.

mastlager2 resize

Mastlageret er helt nødvendig for at man skal kunne løfte varer opp i høyde. Mastlager sitter montert i masten på trucken, men også i gaffelvognen som vandrer opp og ned i masten.

Skal dere bestille mastlager eller gaffelvogn lager er det fint om dere oppgir enten antall løftesylindere på trucken, og hvor disse sylindere er plassert, alternativt om dere har dimensjon på mastlager som dere søker. Vi vil også etterhvert legge ut dimensjoner og type lager på våre hjemmesider. Kjederuller ligner mastlager, men er ruller som gjør at løftekjedet følger masten opp og ned. Disse sitter montert i forbindelse med løftesylinder og er i antall 2 eller 4 stk, avhengig av type mast som deres truck har.

Det er hovedsakelig 3 typer mast på truck:

  • Frisiktmast, som betyr at det kun er 2 løftesylindere på trucken. Disse sitter montert på hver side i masten, noe som gir fri sikt for fører.
  • Duplex friløftmast, som har sylindere som over men i tillegg en løftesylinder i midten av masten. Friløft gjør at man kan løfte gaflene endel før masten starter å bevege seg.
  • Triplex frilløftmast, som har sylindere som nr 2, men i tillegg har denne mast 3 løfteseksjoner i masten – istedet for 2 seksjoner. Brukes ved større løftehøyder.

Kontakt oss om du trenger mastlager. Vi kan dette med deler, etter ca 35 år i bransjen. Vi vet også hva som er et bra mastlager. Vi kan gi uavhengige råd og fortelle deg om du kanskje bør bytte masten, eller bare benytte større lager osv. Venter man for lenge med å skifte mastlager kan det gjøre mastevanger ovale. Til slutt kan masten kile seg og det blir uforsvarlig å bruke trucken.

Monterer dere feil mastlager kan det få alvorlige konsekvenser. Det er nemlig et hav av versjoner når det gjelder mastlager.

Finner du ikke det du søker?

Ta kontakt på telefon:
35 97 62 60

Vi har det meste!

Spesialister på truckdeler og utstyr

og utstyr for håndtering av gods

Developed by:

Inova light logo transparant 22